1898 Plat Map of Sheridan Township in Daviess County, MO

1898 Plat Map of Sheridan Township in Daviess County, MO

1898 Plat Map of Sheridan Township in Daviess County, MO